آموزش

راهنمایی برای افرادی که مطلقاً هیچ ایده‌ای برای خرید گل ندارند

قبل از خرید گل سعی کنید اطلاعاتی حداقلی از طرفتان به دست آورید: چه رنگی؟ برای این کار بهترین و مهم‌ترین منبع، اینِستاگرام است. با مراجعه به اینِستا می‌توانید به رنگ لباس‌هایی که آن شخص خواندن ادامه...